Vadstena adliga jungfrustift


Kors för abbedissan


Kors för stiftsjungfru