Frihetskors 1941

1 klass med svärd
Utdelad i 242 exemplar


1 klass med svärd och eklöv
Utdelad i xx exemplar


1 klass utan svärd
Utdelad i 22 exemplar


2 klass med svärd – rött band
Utdelad i 1160 exemplar av både gult/rött band


2 klass med svärd – gult band
Utdelad i 1160 exemplar av både gult/rött band

Just detta exemplar ska vara utdelad till den svenske
överstelöjtnanten Bengt Gustaf Geijer (1885-1968)


2 klass med svärd och eklöv
Utdelad i 209 exemplar


2 klass utan svärd
Utdelad i 53 exemplar


3 klass med svärd
Utdelad i 9539 exemplar


3 klass med svärd och eklöv
Utdelad i 1390 exemplar


3 klass utan svärd
Utdelad i 152 exemplar


3 klass med rött kors
Utdelad i 338 exemplar


4 klass med svärd
Utdelad i 47959 exemplar


4 klass med svärd och eklöv
Utdelad i 8359 exemplar


4 klass utan svärd
Utdelad i 490 exemplar


4 klass med rött kors
Utdelad i 861 exemplar


Sorgekors
Utdelad i över 90 000 exemplar


Frihetsmedalj 1 klass
Utdelad i 70 611 exemplar


Frihetsmedalj 1 klass med rött kors
Utdelad i 5253 exemplar


Frihetsmedalj 2 klass
Utdelad i 239 622 exemplar


Frihetsmedalj 2 klass med rött kors
Utdelad i 6849 exemplar


Frihetskorsets förtjänstmedalj i guld

Detta är givetvis inget original.
Originalet präglades i 10 exemplar men endast ett delades ut till den tyske generalen Waldemar Erfurth. Resterande medaljer smältes


Frihetskorsets förtjänstmedalj 1 klass
Utdelad i 219 exemplar


Frihetskorsets förtjänstmedalj 2 klass
Utdelad i 33438 exemplar


Sorgemedaljen
Utdelad i 179 exemplar


error: Content is protected !!