Frändefolkkrigens Minnesmedaljer


Frändefolkkrigens minneskors
Heimosotaristi
Utdelades med ett, två eller tre svärd på bandet beroende på hur många krig/slag personen deltagit i

Just denna medalj har tillhört den berömda jägaren Aarne Snellman


Aunus minnesmedalj
Aunuksen muistomitali
Utdelad i cirka 3500 exemplar
Kunde förses med spänne med namnet på det viktigaste slaget innehavaren deltagit i eller platsen han blivit sårad på.


Karelens minnesmedalj
Karjalan Muistomitali
Utdelad i cirka 2500 exemplar

Kunde förses med spänne med namnet på det viktigaste slaget innehavaren deltagit i eller platsen han blivit sårad på.


Ingermanlands vita mur´s kors för meniga
Inkerin valkoisen muurin risti miehistölle
Utdelad i cirka xx exemplar


Ingermanlands vita mur´s kors för officerare
Inkerin valkoisen muurin risti upseereille
Utdelad i cirka 20 exemplar


Ingermanlands vita mur´s förtjänstkors
Inkerin valkoisen muurin ansioristi
Utdelad i två exemplar
Detta är troligtvis ett icke utdelat exemplar


Östgräns-medaljen
Uudenmaan ja Pohjanmaan taistelukoulujen rajamitali
Utdelad i 134 numrerade exemplar varav detta är nummer 38


error: Content is protected !!