Miniatyrer


Frihetskors 3 klass med rött kors och gult band


Frihetskors 4 klass med svärd


Frihetskors 4 klass med svärd och eklöv


Frihetsmedalj 1klass 1941


Frihetsmedalj 2klass 1941


Frihetsmedalj för civila förtjänster 2 klass 1941


error: Content is protected !!