Dokument


Pro Benignitate Humana
Minnesmedaljen för humanitär verksamhet till förmån för
offren av Finlands krig 1941-1944

Just detta dokument är tilldelat Distriktssköterskan Karin Åman

error: Content is protected !!