Släpspännen


Ett släpspänne till en än så länge okänd person

  1. Kungliga Vasaorden
  2. Finland, Skyddskårernas förtjänstkors


Ett släpspänne till en än så länge okänd person

  1. Kungliga Svärdsorden
  2. Kungliga Vasaorden

Släpspänne till en medalj från Kungliga Patriotiska Sällskapet