Släpspännen


Ett släpspänne till en än så länge okänd person

  1. Kungliga Vasaorden
  2. Finland, Skyddskårernas förtjänstkors


Ett släpspänne till en än så länge okänd person

  1. Kungliga Svärdsorden
  2. Kungliga Vasaorden

Släpspänne till en medalj från Kungliga Patriotiska Sällskapet


Grupp tillhörande en svensk Korea-veteran

Bandribba med Kungliga Svärdsorden (alt. Svärdsmedaljen) samt
Korea Service Medal

Bandribba med Kungliga Svärdsorden (alt. Svärdsmedaljen), Nit och Redlighet i Rikets tjänst (troligtvis) samt Korea Service Medal

Korea Service Medal


Bandribba modell äldre bestående av:
Svenska Svärdsorden samt norska S:t Olavsorden

Krokarna på baksidan är för att kunna bära medaljerna och inte bara släpspännet


Två bandribbor som tillhört Curt Göransson, general och arméchef.

Är du ägaren av de andra bandribborna som tillhört Göransson så får du gärna höra av dig. Jag köper dom gärna.

error: Content is protected !!