Oidentifierade


5


6


7


8

TORSÖ


9
17 Cg komp


10


12
16N 34


13
MC KOMP 1932


14
SGD 1940


15


16

MARINENS SJUKVÅRDSSKOLA


18


19

MILTÄRMUSIKSAMFUNDET


20
BSK 1940
Beredskapsklubben vid sjukvårdskompaniet 1940 FP 63772


21


22
MoF
22-5-1944


23
PART MOB. 1940


24
VO 1945


25


26


28


29


30
Kamratskap
Överbo 1943

Märket kommer från en skogshuggarkurs som hölls 1943 i Överbo för att kompensera för minskad import av kol/koks under kriget


31
82


32


33


34
3GR
5K


35
YLVA KOMPANI


36

STOCKHOLMS STABSKOMPANI


39

VÄRNPLIKTIGA UNDEROFFICERARES RIKSFÖRBUND


40
AJ = ARMÉFÖRVALTNINGENS INGENJÖRFÖRENING


41
51


42
VAKTPLUT
BAT XVIK


44


46

DALARNA – VÄRMLAND – VÄSTMANLAND


47

POSITIONSARTILLERIETS KAMRATFÖRENING


48

GÖTA ARTILLERIREGEMENTES KAMRATFÖRENING


51

KUNGLIGA HALLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING


52


53
Fältpost 62087


54


55


57

FÖRENINGEN SKÅNSKA DRAGONER


58
För hem och härd


59
VAPEN MEK. SKOLAN


60

UPPSALA SIGNALISTER


62
H – K
529
1943


63
NN = Nedre Norrlands militärområde


64
NTI
Troligtvis från NTI = Nordens Teknikerinstitut bildat 1968


66


67
M


68
H-9
77 82


70
Enligt uppgift ett sportmärke från Östergötland.


71


72
PSR? PRS?


73


74


75


76

MÄSTERSKAP
K2 – 51


77

UGGLA PÅ BLIXTAR


78

SGR
Sveriges Glasmästares Riksförbund?


79


80


81


82


83


84


85


86
Är detta Skaraborgs Regemente?

BESTYRELSE


87
ÖD


88
SF EF – S.F.E.F. – SFEF