Oidentifierade


5


6


7


8

TORSÖ


9
17 Cg komp


12
16N 34


13
MC KOMP 1932


14
SGD 1940


15


MARINENS SJUKVÅRDSSKOLA


18


MILTÄRMUSIKSAMFUNDET


BSK 1940
Beredskapsklubben vid sjukvårdskompaniet 1940 FP 63772


21


22
MoF
22-5-1944


23
PART MOB. 1940


24
VO 1945


25


26


28


29


Kamratskap
Överbo 1943

Märket kommer från en skogshuggarkurs som hölls 1943 i Överbo för att kompensera för minskad import av kol/koks under kriget


31
82


32


33


34
3GR
5K


35
YLVA KOMPANI


STOCKHOLMS STABSKOMPANI


VÄRNPLIKTIGA UNDEROFFICERARES RIKSFÖRBUND


AI = ARMÉFÖRVALTNINGENS INGENJÖRFÖRENING


41
51


42
VAKTPLUT
BAT XVIK


44


POSITIONSARTILLERIETS KAMRATFÖRENING


GÖTA ARTILLERIREGEMENTES KAMRATFÖRENING


KUNGLIGA HALLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING


52


53
Fältpost 62087


54


55


FÖRENINGEN SKÅNSKA DRAGONER


58
För hem och härd


59
VAPEN MEK. SKOLAN


60

UPPSALA SIGNALISTER


62
H – K
529
1943


NN = Nedre Norrlands militärområde


NTI
Troligtvis från NTI = Nordens Teknikerinstitut bildat 1968


66


67
M


68
H-9
77 82


70
Enligt uppgift ett sportmärke från Östergötland.


71


72
PSR? PRS?


74


75


76

MÄSTERSKAP
K2 – 51


77

UGGLA PÅ BLIXTAR


79


80


81


82


83


84


85


86
Är detta Skaraborgs Regemente?

BESTYRELSE


87
ÖD


88
SF EF – S.F.E.F. – SFEF

error: Content is protected !!