Frihetskors 1945-

1 klass med svärd


1 klass kraschan med svärd


1 klass utan svärd


1 klass kraschan utan svärd


2 klass med svärd


2 klass med svärd och rosett


2 klass utan svärd
Utdelad i 88 exemplar mellan 1946-2013


3 klass med svärd
Utdelad i 236 exemplar mellan 1946-2013


3 klass med svärd och rosett
Unik (enda kända exemplaret) variant av stämplat silver
Utdelad för hjältemod i Afghanistan


3 klass utan svärd
Utdelad i 159 exemplar mellan 1946-2013


3 klass med rött kors


4 klass med svärd


4 klass med svärd och rosett


4 klass utan svärd
Utdelad i 201 exemplar mellan 1946-2013


4 klass med rött kors
Unik (enda kända exemplaret) variant i stämplat silver


Frihetsmedalj 1 klass – Typ 1
Utdelad i 579 exemplar mellan1946-1959


Frihetsmedalj 1 klass – typ 2
Utdelad i 17 exemplar mellan 1997-2013
Just denna medalj delades ut till en finsk Afghanistan veteran


Frihetsmedalj 2 klass – typ 1
Utdelad i 482 exemplar mellan 1946-1959


Frihetsmedalj 2 klass – typ 2
Utdelad i 1 exemplar mellan 1997-2013


Förtjänstmedalj 1 klass – typ 1
Utdelad i 81 exemplar mellan 1946-2013. Båda typerna.


Förtjänstmedalj 1 klass – typ 2
Utdelad i 81 exemplar mellan 1946-2013. Båda typerna.


Förtjänstmedalj 2 klass – typ 1
Utdelad i 241 exemplar mellan 1946-2013. Båda typerna.


Förtjänstmedalj 2 klass – typ 2
Utdelad i 241 exemplar mellan 1946-2013. Båda typerna.


error: Content is protected !!