Dokument – Nordstjärneorden


Riddare av Kungliga Nordstjärneorden
tilldelad Christian Fredrik Lindman 5 maj 1860


Brev från Svenska Legationen i Frankrike för att informera monsieur Gros om att han tilldelats Nordstjärneorden.
Undertecknad av baron Adelswärd


Kommendör av kungliga Nordstjärneorden första klass (KNO1kl)
Tilldelad den finske lagmannen
Johan Rafael Uggla


Kommendör av kungliga Nordstjärneorden andra klass (KNO)
Tilldelad chefen för den politiska avdelningen i Serbiska utrikesministeriet
Dragomir Stefanovic

Riddare av Nordstjärnorden
Tilldelad finske forstmästaren Klas Olof Heikinheimo den 5 januari 1923


Riddare av kungliga Nordstjärneorden
Tilldelad den jugoslaviske medborgaren
Milenko Milovic


Riddare av kungliga Nordstjärneorden 1sta klass
Tilldelad den isländske avdelningschefen
Aðalsteinn Maack

error: Content is protected !!