Dokument – Nordstjärneorden


Riddare av Kungliga Nordstjärneorden
tilldelad Christian Fredrik Lindman 5 maj 1860


Kommendör av kungliga Nordstjärneorden första klass (KNO1kl)
Tilldelad den finske lagmannen
Johan Rafael Uggla


Kommendör av kungliga Nordstjärneorden andra klass (KNO)
Tilldelad chefen för den politiska avdelningen i Serbiska utrikesministeriet
Dragomir Stefanovic

Riddare av Nordstjärnorden
Tilldelad finske forstmästaren Klas Olof Heikinheimo den 5 januari 1923


Riddare av kungliga Nordstjärneorden
Tilldelad den jugoslaviske medborgaren
Milenko Milovic


Riddare av kungliga Nordstjärneorden 1sta klass
Tilldelad den isländske avdelningschefen
Aðalsteinn Maack

error: Content is protected !!