Vasaorden


Kedja för kommendör med stora korset (KmstkVO)


Kommendör med stora korset (KmstkVO)


Kraschan för storkorset
Typ 1
-1871


Kraschan för storkorset
Typ 2
1871-1919


Kraschan för storkorset
Typ 3
1919-1951


Kraschan för storkorset
Typ 4
1951-1974


Kommendör av Vasaorden (KVO)
Förgyllt silver, stämplad I9 = 1959


Kraschan för kommendör
Typ 1
-1871


Kraschan för kommendör
Typ 2
1871-1919


Kraschan för kommendör
Typ 3
1919-1951

Stämplad N8 = 1939


Kraschan för kommendör
Typ 4
1951-1974


Riddare av 1 klass (RVO1kl)


Riddare av 2 klass (RVO)
Utdelad till 1470 personer


Vasatecknet
Rosett = utdelad till en kvinna = efter 1952Vasamedaljen i 8e storleken i guld


Vasamedaljen i 5:e storleken i guld


Vasamedaljen i 8:e storleken i silver


Vasamedaljen i 5:e storleken i silver


error: Content is protected !!