Dokument – Vasaorden


Kommendör av Vasaorden 2 klass
Tilldelad Köpenhamns polisdirektör Eugéne Petersen den 11 juli 1888


Riddare av Vasaorden
Tilldelad bruksägaren Fredrik Lundin den 3 maj 1863


Riddare av Vasaorden
Tilldelad grosshandlaren Carl Adolf Hagendahl den 1 januari 1865


Riddare av första klassen
Tilldelad Nils Mauritz Jonsson
f. 1831- d. 1903-


Följebrev till riddare av Vasaorden 1 klass
Tilldelat Erik Gustaf Jonas Liljebjörn 30/9 1914
f. 1848-07-04 d. 1925-04-04


Kommendör av 2 klassen till
”Chefen för grekiska protokollet” Alexander Gregoriady
den 15 juli 1902


Kommendör av första klassen av Vasaorden
Tilldelad direktören Sven Ture Åberg den 6 juni 1963

error: Content is protected !!