Nils Mauritz Jonsson


Detta fotografi finns ej i min samling

Fil. Mag. Nils Mauritz Jonsson
Född 1831-05-06 i Marieby, Jämtland
Död 1903-04-25 i Göteborg

Nils Mauritz Jonsson föddes den 6 maj 1831 i den lilla byn Marieby som ligger ungefär fem kilometer söder om Östersund. Hans föräldrar var Fredrik Wilhelm Jonsson och Magda Granbohm, födda 1797 respektive 1801.

Nils Mauritz studerade först vid Frösö Trivialskola för att därefter studera vid Gävle Gymnasium. Fortsatta studier i Uppsala (1851) ledde till en kandidatexamen 1857. Efter studierna återvände han till hemtrakten och tjänstgjorde som läroverksadjunkt i grekiska och hebreiska vid Östersunds högre läroverk. Denna tjänst innehade han till 1896. Enligt hans elever nedlade han ett ”sällsynt nitisk och dugande arbete i samhällets tjänst” och var en ”ytterligt redbar man”.

Den 31 maj 1869 gifter han sig med Selma Fredrika Siösteen. Hon föddes den 27 juni 1838 som dotter till tullförvaltaren och tidigare militären Samuel Fredrik Siösteen samt hans tredje hustru Hedvig Clasine Erika Silfversparre. I äktenskapet föddes flera barn.

1872 erhåller han fullmakt för att agera som assistent vid kungliga telegrafverket. Denna tjänst innehar han till 1886.

Från början av 1870-talet fram till och med 1902 tillhör han Stadsfullmäktige i Östersund och är dessutom ordförande i drätselkammaren några år på 1870-talet samt mellan 1886-1902.

1902 flyttar Nils Mauritz till Göteborg där han även avlider den 25 april 1903. Hustrun Selma Fredrika överlever sin make och avlider den 19 april 1915.


Utnämningsbrev till Riddare av 1:a klass av Kungliga Vasaorden.
Daterat den 1 december 1891.

Studiebevis från Uppsala Universitet
Daterat 13 juli 1858.


Förordnande för Nils Mauritz Jonsson att vara assistent vid Elektriska Telegrafverket.
Daterat 29 januari 1872

Betyg för studentexamen. Daterat 13 juni 1851.

Fullmakt för att agera adjunkt i grekiska och hebreiska vid Östersunds högre elementär läroverk.
Daterat 14 oktober 1859.


Betyg daterat 12 maj 1855


Dokument över genomgången filosofie kandidatexamen vid Uppsala Akademi.
Daterad 30 januari 1857Dödsbrev över Nils Mauritz fru, Selma Fredrika Jonson f. Siösteen.


Utöver ovanstående dokument har jag även en del tidningsurklipp, fotografier, brev samt släktutredningar både över familjen Jonsson samt Siösteen. Dessa är dock inte inskannade och upplagda.

error: Content is protected !!