För medborgerlig förtjänst


Oscar I

18e storleken i guld


12e storleken i guld


8e storleken i guld


8e storleken i silver


5e storleken i guld


Karl XV

18e storleken i guld


12e storleken i guld


8e storleken i guld


8e storleken i silver


5e storleken i guld


Oscar II

18e storleken i guld


12e storleken i guld


8e storleken i guld


8e storleken i silver
Variant med e i FÖRTJENST
Tilldelad Kyrkovärden Jonas Hansson

8e storleken i silver
Variant med ä i Förtjänst
Tilldelad Folkskoleläraren Carl Gustaf Karlinder
Född 1834-10-08 i Simtuna, Västmanland
Död 1908-11-01 i Altuna, Västmanland


5e storleken i guld


Gustaf V

18e storleken i guld


12e storleken i guld


8e storleken i guld


8e storleken i silver

Tilldelad Emma Schill


5e storleken i guld


Gustav VI Adolf

18e storleken i guld


12e storleken i guld


8e storleken i guld


8e storleken i silver

För Medborgerlig Förtjänst tilldelad Karl Alfred Hilding Johansson


5e storleken i guld


Carl XVI Gustaf

18e storleken i guld


12e storleken i guld


8e storleken i guld


8e storleken i silver


5e storleken i guld


error: Content is protected !!