Dokument – Kgl. Patriotiska Sällskapet


Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj i andra storleken
tilldelad P. Bengtsson 20 mars 1940


Kungliga Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj i guld
tilldelad Bert Dewár 7 september 1967