Övriga svenska medaljer


Drottning Sophia´s rödakorstecken

Saknar tyvärr både band och nål


Drottningholms Teaterns Hederstecken
Tilldelad Åklagare Lars Ekström 1978
Utdelad i 206 exemplar fram till 2019