Övriga svenska medaljer


Drottning Sophia´s rödakorstecken

Saknar tyvärr både band och nål


Drottningholms Teaterns Hederstecken
Tilldelad Åklagare Lars Ekström 1978
Utdelad i 206 exemplar fram till 2019


CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTMEDALJER


SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 50 ÅR
Utdelad i omkring 300 exemplar


Marianne Bernadotte-medaljen

PRO SCIENTIA ET ARTE
MARIANNE BERNADOTTE


Okänd liten medalj från Karl XV

error: Content is protected !!