Övriga svenska medaljer


Drottning Sophia´s rödakorstecken

Saknar tyvärr både band och nål