Kavalleriet


K1 – Livgardets Dragoner


SÄBY K1 9 SKV


LIVREGEMENTETS TILL HÄST KAMRATFÖRENING


K1


I1 – K1
GARDESMUSIKKÅRERNAS KAMRATFÖRENING


I1 – K1
GARDESMUSIKKÅRERNAS KAMRATFÖRENING

FÖRTJÄNSTMÄRKE


GARDESMUSIKKÅREN


IV KAV BAT


XIII. KAVBAT 2. SKV


BEVARA K1 I STOCKHOLM


STOCKHOLMS STABSKOMPANI


BERIDNA HÖGVAKTEN


K2 – Skånska Kavalleriregementet


K2 IF
Bildad 1928


KUNGL. SKÅNSKA KAVALLERIREGEMENTETS KAMRATFÖRENING


KUNGL. SKÅNSKA KAVALLERIREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

K2 SKF


KAMRATFÖRENINGEN 22951
Fältpost 22951 bestod av fyra hästsjukvårdskompanier uppsatta av K2


K3 – Livregementets Husarer


LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING


K4 – Norrlands Dragonregemente


KAMRATFÖRENINGEN BLÅ DRAGONER


K4
LIVSKVADRONEN


ND IF
Kungliga Norrlands Dragonregementes IF
Bildad 1905


ND SKF
Kungliga Norrlands Dragonregementes SkF


MED 2.SKV. VI KAVBAT. I FÄLT
1939-1941
K4


FÖRENINGEN SMÅLANDSHUSARER


BODENSKVADRONENS KAMRATKLUBB 1927-1938


K5 – Skånska Husarregementet


SKÅNSKA HUSAR & DRAGONTROPPEN HELSINGBORG
Bildad 1975


K6 – Skånska Dragonregementet


FÖRENINGEN SKÅNSKA DRAGONER
Bildad 1932


K7 – Kronprinsens Husarregemente


KRONPRINSENS HUSAR REGEMENTES KAMRATFÖRENING


K8 – Norrlands DragonregementeK9 – Norrbottens KavallerikårALLMÄNNA / OIDENTIFIERADE


KAV-J
Kavalleri och Jägarförbundet?


IVSRC 81
FältveterinärkårenArméns rid- och körskola
Strömsholm 1868-1918

error: Content is protected !!