Utländska


FN - UN
Danmark
Finland
Finska Talko-märken
Norge

Sverige – Tyskland 1934

Är osäker på om det har med fotboll eller med Saar-bataljonen att göra. Jag har hört båda varianterna.


Je maintiendrai = Jag skall stå fast
Nederländernas motto


Posse Est Velle – Vilja Är Att Kunna


FÖR SPANIEN


VI GLÖMMER INTE UNGERN


THE POLAR FOXES


SWEDISH TERCENTENARY
1638 – 1938



IN THE SPIRIT OF PARTNERSHIP FOR PEACE
NORDIC PEACE 2002
CIVIL-MILITARY CO-OPERATION


SCANDINAVIAN DAY
July 29th 1905
Portland Ore.


error: Content is protected !!