MiniatyrgrupperMiniatyrkedja tillhörande en tysk Finlandsveteran
Tveksamt om denna går att identifiera i framtiden.

 1. Järnkorset 1914 2 klass
 2. Mecklenburgska Militärförtjänstkorset 1914 2 klass
 3. Medalj för långvarig tjänst inom Landwehr 2 klass
 4. Finsk Frihetsmedaljen 2 klass 1918
 5. Finlands Vita Ros

Miniatyrgrupp tillhörande en fransk person
1. Frankrike: Riddare av Akademiska palmen (Ordre des Palmes académiques)
2. Frankrike: Riddare av Arts et Lettres-orden (Ordre des Arts et des Lettres)
3. Finland: Vita Rosens Orden, 1a klass medalj med guldkors


Kedja med miniatyrer till en okänd finländare.
Det är väldigt tveksamt om denna kedja är identifierbar.

 1. Frihetskorsets orden 4 kl
 2. Frihetskrigets minnesmedalj med spänne
 3. Vinterkrigets minnesmedalj med svärd och spänne Rannikkopuolustus
 4. Lapplandskrigets minnesmedalj
 5. Hemmafrontens minnesmedalj
 6. Finska Blå korset
 7. Riddare av svenska Nordstjärneorden


error: Content is protected !!