Tre Kronor


SVENSK-NORSKA RIKSVAPNET


MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET


SVENSK-NORSKA RIKSVAPNET


STOCKHOLM 1897


STOCKHOLM
Troligen från jubileumsfesten 1897


FÖR KONUNG OCH FÖRSVAR


FÖR KONUNG OCH FÖRSVAR
SVERIGE 1916SWEDENSVERIGES FRIHET – VÅRT MÅL
Stockholm 1897


NORDISKA KUNGAMÖTET
MALMÖ DEC. 1914


error: Content is protected !!