Eugen Petersen


Polisdirektör i Köpenhamn
Eugene Petersen

Född 11 april 1840 i Holstebro
Död 18 december 1930

Ordenbrev för Kommendör av 2 klass av Kungliga Svenska Vasaorden


Följebrev angående ordenstecknets återställande


Brev angående Vasaorden


Brev från Udenrigsministeriet angående ordensdiplomet till Vasaorden


Dokument från Ordenskapitlet angående den Portugisiska Kristusorden

error: Content is protected !!