Pehr Gustaf Hjelm


Pehr Gustaf Hjelm
Född 1794-05-20 i Karlskrona
Död 1875-03-03 i Stockholm

Ordensbrev för Kungliga Svärdsorden den 28 januari 1836


Utnämning till Kommendör i Flottan


Utnämning till Löjtnant i Flottan

error: Content is protected !!