Dokument – Nordstjärneorden


Kommendör av kungliga Nordstjärneorden första klass (KNO1kl)
finske lagmannen Johan Rafael Uggla