Finska SS-frivilliga


Finska SS-Förbundets medlemsmärke


SS-Frivilligas Minneskors – Typ 1


SS-Frivilligas Minneskors – Typ 2


SS-Frivilligas Minneskors – Typ 3SS-Frivilligas Minneskors – Värvarkorset
Utdelad i 30-40 exemplar