Kungliga märkenKUNG OSCAR II

KONUNG OSCAR II:s REGERINGSJUBILEUM 1872-1897


KUNG GUSTAF V

KUNG GUSTAF VI ADOLF

SVERIGES KRONSPRINS OCH KRONPRINSESSA 1923
På baksidan står det
STOCKHOLMS IDROTTSFÖRBUND


Kung CARL XVI GUSTAF


RIKSVAPEN


MONOGRAM / NAMNCHIFFER