Släpspännen


Ett släpspänne till en än så länge okänd person

  1. Kungliga Vasaorden
  2. Finland, Skyddskårernas förtjänstkors