Släpspännen


Släpspänne bestående av:
Frihetskors 4 klass utan svärd
Finlands Vita Ros riddarkors
Olympiadens-minnesmedalj/minneskors
Vinterkrigets minnesmedalj