Svärdsorden


Kedja för kommendör med stora korset (KmstKSO)


Kommendör med stora korset (KmstKSO)
Utdelad 1110 gånger (ej medräknat kungliga mottagare)


Kraschan för storkorset
Typ 1, 1747-1871


Kraschan för storkorset
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för storkorset
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för storkorset
Typ 4, 1951-1974


Kommendör av första klass (KSO1kl)
Kommendör 1:a och 2:a klass är utdelad 5047 gånger


Kommendör av andra klass (KSO)
Kommendör 1:a och 2:a klass är utdelad 5047 gånger


Kraschan för kommendör
Typ 1, -1871


Kraschan för kommendör
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för kommendör
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för kommendör
Typ 4, 1951-1974


Riddare av 1 klass (RSO1kl)
18 k guld

Utdelad till dåvarande majoren i kungliga livgrenadjärerna
Stig Lennart Hallste 6/6 1964


Riddare av 2 klass (RSO)


Svärdstecknet (Svm)


Svärdstecknet utan svärd


Svärdsmedaljen (SvSM)
Stämplad på kanten med 1974