Vasaorden


Kedja för kommendör med stora korset (KmstkVO)


Kommendör med stora korset (KmstkVO)


Kraschan för storkorset
Typ 1, -1871


Kraschan för storkorset
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för storkorset
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för storkorset
Typ 4, 1951-1974


Kommendör av första klass (KVO1kl)


Kraschan för kommendör
Typ 1, -1871


Kraschan för kommendör
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för kommendör
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för kommendör
Typ 4, 1951-1974


Kommendör av 2 klass (KVO)


Riddare av 1 klass (RVO1kl)


Riddare av 2 klass (RVO)


Vasatecknet


Vasamedaljen i guld


Vasamedaljen i silver