Hans Adolf von Koch


Hans Adolf von Koch
Överstelöjtnant
Född: 1846-12-04 i Nygård
Död: 1892-05-13 i Geneve

RSO: 1888-07-23
OffFrHL: 1888-10-17
RÖJOKr: 1888-12-21
KDDO2gr: 1889-01-10
RRS:tStO2kl: 1889-06-08

Dokument för Officerare av Franska Hederslegionen tilldelad 17:e oktober 1888

error: Content is protected !!