Unionsmärken


Märken från den svensk-norska unionen