Tapperhetsmedaljer


FÖR TAPPERHET I FÄLT i guld
Typ 1


FÖR TAPPERHET I FÄLT i guld
Typ 2


FÖR TAPPERHET I FÄLT i silver
Typ 1


FÖR TAPPERHET I FÄLT i silver
Typ 2


FÖR TAPPERHET TILL SIÖS i guld
Typ 1


FÖR TAPPERHET TILL SIÖS i guld
Typ 2


FÖR TAPPERHET TILL SIÖS i silver
Typ 1


FÖR TAPPERHET TILL SIÖS i silver
Typ 2


FREDRIKSHAMNSMEDALJEN


SVENSKSUNDSMEDALJEN


KOMBINATIONSMEDALJEN


DISTINKTIONSTECKNET FÖR TAPPERHET TILL SJÖSS
”HOGLANDSTECKNET”

Första klass


DISTINKTIONSTECKNET FÖR TAPPERHET TILL SJÖSS
”HOGLANDSTECKNET”

Andra klass