Frihetskors 1941


1 klass kors med svärd
1 klass kors med svärd och eklöv
1 klass kors utan svärd
2 klass kors med svärd
2 klass kors med svärd och eklöv
2 klass kors utan svärd
3 klass kors med svärd
3 klass kors med svärd och eklöv
3 klass kors med rött kors
3 klass kors utan svärd
4 klass kors med svärd
4 klass kors med svärd och eklöv
4 klass kors med rött kors
4 klass kors utan svärd
Sorgekors
1 klass medalj
1 klass medalj med rött kors
1 klass förtjänstmedalj
2 klass medalj
2 klass medalj med rött kors
2 klass förtjänstmedalj
Sorgemedalj
error: Content is protected !!