Frihetskors 1945-


1 klass kors med svärd
1 klass kors utan svärd
2 klass kors med svärd
2 klass kors utan svärd
3 klass kors med svärd
3 klass kors med rött kors
3 klass kors utan svärd
4 klass kors med svärd
4 klass kors med rött kors
4 klass kors utan svärd
1 klass medalj
1 klass förtjänstmedalj
2 klass medalj
2 klass förtjänstmedalj
error: Content is protected !!